Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Deze gegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn.

U heeft altijd het recht om deze gegevens bij ons op te vragen (per email of telefonisch) of bij ons op kantoor in te zien en/of te kunnen wijzigen.

In geval waarbij wij het systeembeheer op uw computer(s) uitvoeren kunnen wij wachtwoorden en andere belangrijke informatie in onze administratie hebben opgenomen. Op uw verzoek kunnen wij deze informatie verwijderen indien dat de dienstverlening niet in de weg staat.
Vanuit deze website verzamelen wij geen persoonlijke gegevens/cookies.

Contact

 • Jellema automatiseringsservice

  Wieken 12
  7711 XC Nieuwleusen
  T (0529) 48 45 96
  info@jellema.it


  U kunt ons bereiken op werkdagen
  van 8.30 - 17.00 uur.

  Kvk 05058303